Kiosk Projesi

24 Mart 2016 Perşembe
İş süreçlerinde verimlilik ve dijitalleşme amacıyla ele alınan Kiosk Projesine ilk adım atıldı. Bu projeyle birlikte, idari personelde başlatılmış olan “Online bordro” uygulaması tüm üretim personelini de kapsamaktadır. Bu projeyle birlikte diğer özlük uygulamaları da devreye alınacaktır.

ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sertifikası Sahibiyiz