Baknet Bilgi Güvenliği Politikası

Baknet AŞ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi aşağıdaki temel prensiplere dayanmaktadır;

Güvenilirlik : Yetkilendirilmemiş kişiler, kuruluşlar veya başka işletim sistemlerinin bilgiye erişilebilirliğini veya ulaşılabilirliğini engellemek

Bütünlük : Varlıkların bütünlüğünü ve doğruluğunu korumak

Ulaşılabilirlik : Yetkilendirilmiş kişi talebi ile erişimi ve kullanılabilirliği sağlamak

 • İş stratejimiz, bilgi güvenliği süreçleri ile ilgili güvenlik ihtiyaçları, riskler, zafiyetler ve fırsatları tanımlamak, değerlendirmek ve kontrolleri uygulamak için gerekli yönetim sistemini kurmak, geliştirmek ve sürdürülebilirliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Yasal, operasyonel ve sözleşme şartlarına tam uyum sağlayarak, fiziksel ve elektronik ortamda saklanan tüm bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamak,
 • Gümrük mevzuatı ile ilgili tüm yasal gerekliliklere tam uyumu sağlamak,
 • Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak. Teknolojik beklentileri ve gelişmeleri sürekli gözden geçirerek riskleri takip etmek,
 • İş sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği risklerinin etkisini azaltmak ve iş sürekliliğini sağlamak,
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızlı müdahale edebilecek ve olayın etkisini azaltacak yetkinliğe sahip olmak,
 • Bilgi Güvenliği risklerini en aza indirgemek için, kullanıcıların ve çalışanların bilgi güvenliği ile ilgili farkındalığını arttırmak, sorumluluklarının bilincine varmalarını sağlamak,
 • Tanımlanmış hedefler ile bilgi güvenliği performansını ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkinliğini değerlendirmek,
 • Kişisel bilgilerin korunmasını sağlamak,
 • Hizmet verilen elektronik altyapının güvenlik gereksinimlerini belirlemek, değerlendirmek,
 • teknolojik gelişmeleri takip ederek geliştirmek ve hizmet sürekliliğini sağlamak,
 • Dış kaynaklı servis sağlayıcılarının bilgi güvenliği sisteminin gerektirdiği ihtiyaçlarını ve gereklilikleri yerine getirmesini sağlamak,
 • Firma dışından sisteme erişimin sağlanması için kabul edilebilir güvenlik seviyesini sağlamak,
 • 3.taraflar, müşteriler ve tedarikçilerin bilgi güvenliği gereksinimlerini tanımlamak ve bilgi güvenliği yönetim sistemine uymalarını sağlamak,
 • Holding itibarını bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak ve geliştirmek,
 • Grup şirketlerinin bilgi güvenliği standartlarını belirlemek, düzenli aralıklarla denetlemek ve uygunluğu sağlamak.

ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sertifikası Sahibiyiz